Utbildning

 

Utbildning och mål 

Detta är en vidareutbildning under 6 månader (En helg per månad), totalt på 250 timmar fördelat på 108 lärarledda timmar och 142 självstudietimmar för personliga tränare i syfte att öka och bredda kompetensen hos tränarnautöka kundkretsarna och skapa en tydlig brygga mellan sjukvård och friskvård, mellan legitimerade vårdgivare och personliga tränare.
Tillsammans med handled praktik där kursens lärare dagligen finns tillgängliga för frågor och diskussioner.
Vårt upplägg bygger på att ge dig som deltagare så mycket direkt användbar information som möjligt, allt material är utvecklat för att främja praktisk kunskap och optimera inlärning. Detta gör vi genom ett strukturerat utbildningsmaterial som lämnar rum för diskussioner och problembaserat lärande. Du skall kunna komma till jobbet på måndag och direkt börja praktisera vad du lärde dig under helgen.


Utbildningen syftar till att utbilda redan erfarna tränare till att:
- Utgöra bryggan mellan sjukvård och friskvård. Att överbrygga gapet mellan sjukvård och friskvård. Patienter släpps från rehabilitering/fysioterapi när den stora skadan är rehabiliterad och läkt, småkrämpor/helhetssynen adresseras inte alltid. Målet blir att genom den nära kontakt med klienter som personlig träning medför ytterligare kunna förebygga och minska förekomsten av komplikationer till följd av svaghet, muskelinbalanser, nedsatt proprioception med mera.

- Lära ut hur man upptäcker och korrigerar ogynnsam hållning, kompensatoriska rörelser och mönster, muskelinbalanser och rörelsedysfunktionssyndrom.

- Utöka samarbete mellan friskvård och sjukvård. Att lära ut hur professionella tränare genom enkla undersökningsmetoder kan identifiera en överbelastningsskada, få den verifierad av en legitimerad vårdgivare (sjukgymnast/läkare/naprapat etc) och veta hur man jobbar runt den i samarbete med vårdgivaren. Den professionella tränare kommer efter utbildningen ha generell kunskap om skadans art så att denne kan träna klienten i klientens andra områden samtidigt som vårdgivaren hanterar skadan.
Tränaren kommer också få insikt och förståelse i bedömningssystemet ICF vilket är ett verktyg med vilket tex. Försäkringskassan gör sina bedömningar i hur arbetsförd en skadad individ är. 

- Utöka och bredda kunskaperna kring personlig träning av en ”vanlig” klient och ta dem ett steg längre, till professionell träning. Det man oftast lär sig i en PT utbildning fördjupas och förståelsen tillsammans med mycket praktisk kunskap gör att en PT med en kortare utbildning stiger i både teoretisk och praktisk kunskap. Han/hon kommer vara utrustad att träna ett större klientel med större precision och kommer adekvat kunna hantera de problem som många stöter på. När en vanlig PT rycker på axlarna och kör på, eller backar och refererar vidare, skall en Cert. professionell tränare kunna förändra träningsupplägg utifrån en egen analys av situationen, och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett så professionellt hanterande av klienten som möjligt.

Detaljerat innehåll

 

Tillfälle 1 - Kroppskontroll – Rörelsekontroll, hållning, aktivering och andningsmönster. 
Här djupdyker vi i kroppens kontrollerade rörelser och dess verkliga funktion och syfte. Vi diskuterar rörelsedysfunktioner och annan problematik med utgångspunkt i bålens svaghet och påverkade andningsmönster/sympaticuspåslag. 
Här lär man sig också de prioriteringar kring vilka vi skapar programmen för klienterna. 
 

 

Tillfälle 3 - Rörlighet– (Tenta på Tillfälle 2 och inlämning av hemuppgift och praktikrapport)
Rörlighetsträning och definitioner av rörlighet– Rörelsedysfunktion, muskelinbalanser, spänningsmodulering centrala nervsystemet, överrörlighet och protective tension.

Vi går djupt in på orsak och verkan i muskler med dålig flexibilitet, varför man aldrig stretchar det som är ”normallångt” och varför man kan ha ont utan att vara skadad. 
Här lär man sig dessutom bygga ihop individspecifika rörelseprogram som harmoniserar med dem korrektiva programmen som byggdes vid Tillfälle 2.

 

Tillfälle 5 - Smärtlindring– (Tenta på tillfälle 4 och inlämning av hemuppgift och praktikrapport) Smärtfysiologi, smärtlindring, smärtmodulering i centrala nervsystem, undersökningsmetodik och skadeanpassad träning. 

Här kommer man lära sig mycket om vad smärta egentligen är, hur man förklarar det för klienten samt enkla och vedertagna undersökningsprocedurer för att identifiera lättare skador och åkommor i rörelseapparaten. Sjukgymnaster är oerhört skickliga på att diagnosticera skador och detta tar man del av under detta utbildningsblock. Man får också handfasta som verktyg för att fastställa att det sannolikt ”inte är någon fara” med smärtan och när klienten refereras vidare till sjukvården. Med hjälp av dessa tester lär man sig också skadeanpassa övningar så att klienten trots skada i stort sett aldrig behöver sluta träna.

 

Tillfälle 2 Stabilitet – (Tenta på Tillfälle 1 och inlämning av hemuppgift och praktikrapport) Anatomi, Fysiologi, Biomekanik, särskilda stabilitetskrav, områdesanalys övre och ned extremitet, Newtons andra rörelselag, SAID (Specific Adaptation to Imposed Demands), Wolffs lag med mera.
Här lär man sig vilka muskler som skapar vilka rörelsemönster och vilka muskler som underpresterar och tillåter felaktiga rörelser att ske i leden/hållningen. 

Här lär man sig också analysera rörelser och identifiera brister och obalanser för att kunna bygga ihop kompletta korrektiva program. Tas dessa problem om hand kan kunden komma slippa merparten av sin smärtproblematik (vid icke skade/sjukdomsrelaterad smärta).

 

Tillfälle 4 - Styrka – (Tenta på tillfälle 3 och inlämning av hemuppgift och praktikrapport).
Definition av styrka, muskelkontroll, styrketräning, "Rate of force development", basövningar i grundläggande rörelesmönster, styrka för gemene man, programupplägg, övningsdesign. 

Här lär man sig bland annat allt en professionell tränare behöver veta om styrketräning, något vi tycker borde funnits i grundutbildningen för personliga tränare. Här lär man sig också hur man lägger upp ett träningsprogram med baslyft för vanliga människor och inte bara elit. 

 

Tillfälle 6- Marketing – (Sluttenta för tillfälle 1-5)
Brand Management, Personligt varumärke, företags varumärke, Need Scopes färgindelning, Golden Circle, definiton av tränarens målgrupp/persona.  

Här kommer eleverna få fundamental med helt nödvändig kunskap i hur man bygger upp ett professionellt varumärke och hur man sedan förvaltar detta för att optimera försäljning och ekonomisk tillväxt. 

Vi går också igenom vikten av en tydlig grafisk profil, en tydlig digital strategi och hur vårt varumärke kommunicerar ut budskap med rätt språk för rätt kundgrupp.

Utbildningen sker hos Caladrius på Industrivägen 37 i Sävedalen, Göteborg.

Lärare: Björn Rhodin, Huvudtränare och grundare av Caladrius & Tobias Marmheden, Leg. Fysioterapeut, MAR (Medicinskt ansvarig på Caladrius)


Den ekonomiska investeringen för utbildningen är 35 000 SEK per person (inkl 25% moms).

I detta ingår allt utbildningsmaterial, all lärarledd undervisning, kaffe och nyttigt tilltugg vid mellanmål vid undervisningen, tillgång till lärare även efter utbildningen via facebookgrupp.
Utbildningen kan finansieras via Human Finans som våra övriga tjänster. 

Den officiella antagningen görs efter ansökan godkänts och betalningen är oss tillhanda. 
Efter antagning skickas mer detaljerad information ut. 

Förkunskapskrav för ansökan

- PT-Licens från Eleiko, SAFE, The Academy, PT-School eller Axelsons (Vid andra licenser eller omfattande utbildningar, begär särskild prövning)

eller
- Utbildning på högskolenivå inom biomedicin, fysiologi, fysioterapi eller liknande utbildningar inom kropp och hälsa. 

och

- Minst två års dokumenterad yrkeserfarenhet inom relevant område (personlig tränare, fystränare, terapeut etc.)

Anmälan till utbildningen görs i detta formulär

Start vårterminen 2018:
2018-01-24

Anmälan är bindande och återtas endast mot läkarintyg.

Utbildningen faktureras och betalas senast 30 dagar innan utbildningen startar.


Name *
Name