Caladrius häver sin 18-årsgräns och erbjuder "Familjerehab".

Syftet med vår ”Familjerehab” är att ge familjen en lite lättare vardag och en större möjlighet att äga sin egen situation.

Trycket efter en sådan tjänst är tyvärr väldigt stort. Det är många barn som lider av långtidssmärta och ännu fler föräldrar som är fullständigt uppgivna i sin maktlöshet över att inte kunna göra något för att lindra. Vi vill skapa verktygen för familjen att ta tillbaka det livet smärtan tog. 

För att vi skall kunna hjälpa familjen är det nödvändigt och ett absolut krav från vår sida att barnet eller ungdomen genomgått en undersökning hos barnspecialist för att klart utrett orsaken till smärtan. Är det ännu inte gjort måste det göras innan och läkarens bedömning medtages vid första besök. Det medicinska ansvaret skall ligga hos en barnspecialist.

Familjerehab innebär fem träffar på vardera en timma för vårdnadshavare och det drabbade barnet

För barnet/ungdom innehåller Familjerehaben

-       Identifiering av smärtfri rörelse – Vad kan barnet göra utan att det gör ont? Barn skall röra på sig mycket, ofta och varierat men inte på bekostnad av mer smärta. Vad kan barnet göra som inte gör ont?

-       Identifiera smärtprovocerande rörelser – Finns det något barnet inte ska göra? Vilka lekar och aktiviteter bör undvikas under rehaben?

-       Avslappning – Smärtlindring i sin renaste form. Fullständigt grundläggande och nödvändigt för att få ner smärtnivåerna oavsett ålder.

-       Utbildning på rätt nivå i sin problematik För att kunna ta egna beslut om smärta, rörelser som gör ont osv. måste barnet förstå hur kroppen fungerar och varför det känns som det gör. Först då kan någon form av konsekvensanalys infalla även om det är svårt.

För vårdnadshavare/vuxna runt barnet innehåller Familjerehaben

-       Pacing för barnet (klicka på ordet för att läsa mer) – Hur ger du som förälder barnet möjlighet att disponera energin? Hur ger familjen barnet utrymmet att återhämta sig före och efter aktivitet?

-       Utbildning i hur barnet stöttas bäst i smärtlindringsövningarna och i sitt fysioterapiprogram – Barnet själv kommer sannolikt inte komma ihåg att göra övningarna utan vuxnas hjälp och stöd.

-       Utbildning i barnets smärtproblematik.

-       Stöd för familjen i vidare kontakt med skola – Här finns Caladrius främst som bollplank under perioden men kan också utfärda intyg om för rekommendationer runt begränsningar i skolgymnastiken, kommunicera med skolsjukvården och liknande.

-       Stöd för familjen i vidare kontakt med sjukvård - Här finns Caladrius främst som bollplank under perioden men kan också agera rådgivare till barnets ordinarie vårdgivare

 

Vi vill skapa verktygen för familjen att ta tillbaka det livet smärtan tog. 

Vi vill skapa verktygen för familjen att ta tillbaka det livet smärtan tog. 

Precis som med vår andra smärtlindringstjänst börjar processen med en kostnadsfri konsultation som bokas här >>>. Där träffas vi och pratar igenom situationen och Caladrius gör en bedömning om vi är rätt ställe för familjen eller inte. 
Kostnaden för vår familjerehab är 6495 SEK vilket betalas vid uppstart och går att delbetala om så önskas. 

 
 
 
 
Björn Rhodin