En krönika från Caladrius Stockholm om smärta, anhöriga och kommunikation

Att inte känna sig förstådd kan leda till nedstämdhet, oro och frustration. Vi börjar tänka tankar som ”det är ingen idé” eller ”tänk om”-tankar. När dessa tankar uppstår ligger ofta nyckeln i att kunna kommunicera med sina anhöriga. De kan nämligen fungera lite som ankare när det börjar storma i vardagen. Allt handlar om samarbete. Förklara att ”när du gör så här, får det mig att känna så här, om du skulle göra såhär skulle det få mig att känna såhär”. Att ha en kontinuerlig kommunikation är en jätteviktig del av rehabiliteringen och de anhöriga behöver få veta hur du känner.

Att föra samtal med dina anhöriga kan vara en utmaning och det kan ta lite tid att lära sig, vilket är helt naturligt eftersom det är lättare att göra som man alltid brukar göra. Men genom tålamod, vilja och medvetenhet går det att utveckla sin kommunikativa förmåga markant.

•      En bra start till att utveckla eran kommunikation kan vara att ställa öppna frågor. Hur har dagen varit? Vad tyckte du om det? Hur upplevde du det? Finns det kanske någon tanke om något man skulle vilja dela med sig av?

•      Diskutera situationen, men det är också viktigt att inte fastna i vad som inte funkar. Gå vidare och försök lyfta det som faktiskt funkar. Negativitet föder negativitet och de negativa tankarna tar upp mer plats än de positiva.  

•      Försök att vara specifik, i den mån det går. Försök tillsammans göra situationen mer hanterbar genom att hitta praktiska saker ni båda kan jobba med.  

•      Se till att engagera dig i samtalet. Det krävs två för att föra en dialog och att lyssna är lika viktigt som att tala. Är det något din anhöriga försöker säga dig? Eller finns det något som du som anhörig missat när ni talat tidigare?

•      Ni sitter i samma båt, det är av bådas intresse att göra rehabiliteringen så bra som möjligt. Även den anhöriga kommer känna sig frustrerad och hjälplös om den inte vet vad den kan göra för att underlätta din situation.

Långtidssmärta och stress är komplicerat och vi MÅSTE ha våra anhörigas stöd för att ta oss an den här biffen. Att inte nå fram till sina närmaste, kan ibland vara den tuffaste delen när det kommer till rehabilitering.

Alexander Allansson
Caladrius Stockholm

Alex Allansson från Caladrius Stockholm skriver en krönika om smärta, anhöriga och kommunikation

Alex Allansson från Caladrius Stockholm skriver en krönika om smärta, anhöriga och kommunikation


Vill du veta mer om våra tjänster inom smärtlindring, rehab eller stresskontroll fyller du i formuläret så kontaktar vi dig personligen inom kort.

Namn *
Namn
Önskad ort *
Tid för uppringning *

 
 
 
 
Björn Rhodin