Caladrius fortsätter att utveckla sin rehabiliteringstjänst

 

Under 2017 har det pågått ett arbete bakom kulisserna som nu är redo att presenteras. Sedan tidigare vet ni att ”gott nog” inte är i närheten av bra nog hos oss på Caladrius. Vi jobbar outtröttligt och intensivt på att hela tiden bli bättre, på att hela tiden lära oss mer, på att aldrig sluta utvecklas.

Under 2017 har vi gjort mätningar, utvärderingar, research och samlat på oss allt kött vi behöver för att ta oss till nästa nivå. Allt för att effektivisera vårt arbete och skapa ännu bättre förutsättningar för våra klienter.
Vi ser efter mätningarna och utvärderingarna av hela 2017 att de flesta som kommer till oss blir avsevärt mycket bättre efter en samlad period av 12 veckor. En träff per vecka de första 8 veckorna och varannan vecka de sista 2 veckorna. Dvs ett 10-paket.

I samband med uppstart av sitt 12 veckors rehab & träningsprojekt (10-paketet) hos oss kommer klienterna fylla i ett antal vetenskapliga frågeformulär. Efter sex veckor fylls likadana formulär i och där får vi första avstämningen och kan påvisa den positiva förändringen som gjorts.  Vid avstämningen efter 12 veckor fylls formulären i en sista gång och där ser klienten svart på vitt vilka förbättringar som skett.
Det innebär att vi inom ett par månader kommer kunna presentera vetenskapligt framtagna siffror på hur vår verksamhet fungerar inom smärtlindring, minskande av lidande, stresshantering och liknande.

Formulären som är vetenskapligt vedertagna och använda inom både vården och fakulteter kommer sedermera också att kunna användas inom forskning om vi skulle vilja.

Följande formulär och mätningar kommer ingå i mätmetoden:

NRS – Numerical Rating Scale
-    En självskattningsskala som ger ett subjektivt mått på upplevd smärtnivå. ”VAS” är en snarlik skala. Du ombeds gradera din smärta på en skalla från 0-10 där 0 är helt smärtfri och 10 är värsta tänkbara smärta du kan tänka dig. 

Tampa scale
-    Ett formulär som mäter rörelserädsla.

Percieved stress scale (PSC-10)
-    Skala för mätning av generell upplevd stress

Montomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS)
-    Ett skattningsinstrument för depression.

logotyp_001transp.png