Lindra ditt lidande idag utan dyra behandlingar

Björn Rhodin på Caladrius avslöjar sitt viktigaste arbetsredskap

 

Att minska lidande i livet orsakat av långtidssmärta går i de allra flesta situationer, hur tröstlöst det än verkar vara. Och det MÅSTE du göra. För att gå runt och ha maximalt med ont när det inte behövs säger sig självt, det är bara dumt.  

Oavsett orsak till smärtan kan du lindra lidande. Oavsett hur lång tid din fysioterapeut har sagt rehaben skall ta, kan du lindra ditt lidande. Oavsett om skadan eller sjukdomen kan läka ut eller inte kan du lindra ditt lidande.
Så även om du är under rehabilitering av orsaken till smärtan och den inte är ”klar” så kan och ska du minska ditt lidande.
Och det MÅSTE du göra. För lidandet är tungt. Lidandet sliter ut själen. Lidandet förstör relationer. Lidandet förstör liv.

Av allt vi på Caladrius använder oss av i form av ”redskap” när arbetar med klienter som bär på långtidssmärta är detta det viktigaste. Och svåraste.

Pacing.

Ett engelskt ord ursprunget ur ”Pace” som betyder takt eller fart. Och det är exakt det som är grejen. Du måste köra livet i den takt kroppen klarar av och det är fruktansvärt svårt. Smärtan och lidandet kommer aldrig först. Det kommer ofta när kroppen redan är anpassad till en takt i livet den klarade av. Sen gick det inte längre. Men livet slutade inte ställa krav på takt och fart för det. Och där är spiralen igång.

Mycket kortfattat kan pacing vara att du inser att du är en period i livet där tre aktiviteter om dagen är för mycket. En är vad din kropp klarar av. Tre sabbar dig och du blir sängliggande i två dygn. En bra dag med extra energi kanske du klarar två aktiviteter.
Just nu. Glöm inte det.

Pacing handlar om att minska lidandet, öka energin så att du klarar av att må bättre och bli stark igen. Det är ingen som sagt att det skall vara för evigt. Det är någon som har sagt att du måste göra detta precis nu, i den perioden livet befinner sig i just nu.

För just nu när lidandet är stort och smärtan är hög även fast den håller på att tas om hand, kan det vara läge att vila lite inför en aktivitet och vila lite efter en aktivitet.
Hur bökigt detta än låter och hur funktionsnedsatt du kommer känna dig är detta facit. Du kommer må lite bättre ganska direkt. Du kommer få lite mer energi över till allt annat. Aktiviteterna kan utföras med större kvalité och livet kommer att bli lättare.
Lita på mig. Det fungerar för 100% av de klienter som får till det. Och just denna delen av smärtlindringen är en av ”The Big 3” tillsammans med avslappning och smärtfria rörelsemönster.

Du behöver göra detta. Du behöver sannolikt inte fler värktabletter. Du behöver inte fler specialbehandlingar av någon obskyrt utbildad manuell terapeut. Du behöver inga kosttillskott gjorda på blommor som bara växer på sydsluttningen under två månader om året på ett berg i Tibet, skördade av munkar i vita dräkter.

Du behöver köra livet i den takt kroppen klarar av.
Just nu.

Björn Rhodin
Caladrius.

 

       "-Du måste köra livet i den takt kroppen klarar av."                                                                                                                                            Foto: Johan Gederberg -                                                                                                          @photobygederberg

     "-Du måste köra livet i den takt kroppen klarar av."                               

                                                                                                      Foto: Johan Gederberg -                                                                                                          @photobygederberg

 
 
 
 
Björn Rhodin