Du måste äga din egen situation

Du måste äga din egen situation

Du måste få veta hur du skall göra!

När du har ont och behöver vård för denna skall du få veta vad som händer. Du måste äga din egen situation och vara en del av sammanhanget.

Ju mer du vet om din kropp, om träningen, om hela situationen och om din och andras roll i processen ju bättre kommer rehabiliteringen eller träningen att gå. Det är tydligt inom forskningen och det är något vi jobbar oerhört hårt för att få till.

En stor del till att det är så fruktansvärt att ha ont och inte få hjälp av de som samhället säger skall kunna hjälpa är att du inte har kontroll över situationen. Du ÄGER inte situationen. Du är utelämnad till andras engagemang, kompetens och personlighet. Det finns en vanmakt och en frustration i en sådan situation. Och det är aldrig en bra sak för huvudet. Det kan stöka till det ordentligt med nedstämdhet som kan gör dig passiv, med skam över att inte kunna själv som kan göra dig undvikande och ilska som kan göra dig ännu mera spänd i musklerna. Tunga grejer som faktiskt kan kräva en KBT-terapeut för att komma i ordning med.

Ju mer du kan om din kropp och om din process ju större sannolikhet är det att du faktiskt kommer göra som du och fysioterapeuten eller läkaren kommit överens om. Ju större sannolikhet är det att du faktiskt utför och slutför ditt fysioterapiprogram.
För hur många av oss har inte varit där och fått ett program som vi själva skulle göra i 4-6 veckor och sen komma på uppföljning?
Skettråkiga övningar som är obehagliga att göra och som inte verkar fungera. Ah NOG att jag skulle göra de i en och en halv månad. Glöm det.

Men får du reda på vilka muskler det är som inte fungerar som de skall, vilka övningar som rättar till detta, vilken läkningstid den skadade strukturen har, hur musklerna fungerar med anpassning och återhämtning, hur lång tid detta förväntas ta om du gör helt rätt, vad du absolut inte skall göra, vad du kan träna mer under rehabtiden och när du börjar bli hel igen – Hur du tränar vidare i livet. Då har vi en fullständigt annorlunda situation.
Här börjar vi snacka seriösa förutsättningar för en bra läkning, för en bra och kraftfull rehabilitering och för ett gott fortsatt liv så välfungerande som det går.

Du måste kräva att få veta det som går att veta om din egen situation.
Och din vårdgivare skall älska det. För din vård kommer bli SÅ mycket bättre om din kunskap ökar.

Alla vinner.

knowledge.jpeg