Värktablett lika bra som morfinmedicin mot smärta

Studie visar att ibuprofen tillsammans med paracetamol gav liknande lindring mot smärta som morfin

 

Vi har pratat en hel del om medicinens vara och icke vara i våra filmer, bland annat med vår kirurgikompetens Dr. Patrik Cikota.

Dagens Medicin skriver om en studie där man jämför en cocktail av ibuprofen (tex. Ipren) och paracetamol (typ panodil) mot kodein och paracetamol (dvs typ Panocod) och där resultatet inte gav några nämnvärda kliniska skillnader. Detta är väldigt intressant då morfinpreparat är starkt kopplat till beroende och andra mycket dåliga biverkningar. 

Vi förespråkar alltid, tillsammans med vårt kompetensnätverk, minsta möjliga medicinering med mesta möjliga effekt. Att börja med tunga mediciner med morfinbas innan grundmedicinering med tex. paracetamol och ibuprofen är möjligen inte "minsta möjliga medicinering med mesta möjliga effekt." 

Har du bara fått morfinpreparat som smärtlindring utan en grundmedicinering av t.ex. paracetamol eller avslapping och fysioterapi vid långtidssmärta är det definitivt dags att revidera den rehabiliteringsplanen.  

health-846863_1280.jpg
 
 
 
 
RehabJörgen JönssonRehab