Caladrius donerar pengar från föreläsning till Swedish Pain Society

Vi kommer ge samtliga intäkter ifrån vår föreläsning på Bergakungen till en instans vi tycker har ett av vårdens just nu viktigaste uppdrag. Swedish Pain Society.  Deras främsta uppdrag är att främja teambaserad och jämlik smärtvård i Sverige. 

Vi hade för en tid sedan möte med Swedish Pain Societys (SPS) ordförande Anna Bjarnegård där vi pratade om behovet vi ser här på Caladrius och hur SPS jobbar och vi kom fram till att de pengar vi får in på föreläsningen "Smärtlindring enligt Caladrius" kommer kunna göra mycket gott. 

 

Anna Bjarnegård, ordförande i Swedish Pain Society skriver såhär till oss: 

Swedish Pain Society (SPS) är en multidiciplinär förening bestående av arbetsterapeuter, bettfysiologer, fysioterapeuter, läkare, psykologer, sjuksköterskor, socionomer och specialister inom barnsmärta. Vi har som mål att främja utbildning och kompetens inom området smärta och arbeta för en teambaserad jämlik smärtvård i Sverige.

Patientutbildning är ett viktigt inslag inom smärtvården idag och i dagens samhälle finns många digitala verktyg som kan underlätta kontakten med patienter och förbättra kvaliteten i vården. Vi kommer att använda donationen från Caladrius i en utbildningsdag i mars 2018 med temat "Patientutbildning och digitala stöd för smärtvården". 

swedishpain2-300x69.png
 
 
 
 
Björn Rhodin