fas 1

 
 

I den här fasen börjar du med att träffa din ansvariga huvudtränare i en kostnadsfri konsultation. Där går vi tillsammans igenom din bakgrund som lett fram till besöket, du berättar om hur kroppen och livet fungerar just nu och utifrån det samtalet sätts en målbild och en framtidsprognos. 
Här har du som kund möjligheten att fråga av dig precis allt du undrar över, vi rätar ut alla frågetecken och du får en bra koll på vilka vi är och vad vi gör.

Då vår rehab och träning i mångt och mycket bygger på utbildning av individen och en ömsesidigt hård kravställning har vi 18 års åldersgräns på Caladrius. Detta för att vi inte kan kravställa en underårig genom målsman och dels för att det inte är realistiskt för oss att försöka utbilda föräldrarna också i ungdomens problematik med allt vad det innebär. 


Efter konsultationen är första tillfället på paketet du valt att investera i alltid en screening. Detta är för att undersöka vad  kroppens "ruta 1" innebär och den görs av huvudansvarig tränare. Baserat på denna undersökning, med ett flertal olika tester ligger den till grund för ditt första hemprogram som kommer komplettera rehab träningen vi gör på plats.
Skulle det vara så att vi behöver ytterligare information om en skada eller smärtproblematik kommer vår fysioterapeut Tobias Marmheden att utföra screeningen tillsammans med en specifik undersökning av din smärta eller skada.
I denna fas kommer du träna tillsammans med huvudtränaren tills han bedömer att kroppen är redo för Fas 2. Detta kan ske direkt efter screeningen men det kan också dröja en tid om det är "mycket att göra" med fysiken eller om du behöver någon typ av behandling tillsammans med din rehab träning