Biopsykosocialamodellen. Hur avancerad rehab egentligen är!

 

Biopsykosocialamodellen - Hur avancerad rehab egentligen är.

Nu skall vi berätta om HUR avancerad rehab är egentligen och hur mycket som inverkar på resultatet.
Häng med på den BIOPSYKOSOCIALA modellen så kommer ni förstå hur och varför tex det sociala livet påverkar smärtlindringen.

 

Biopsykosocialamodellen

Typ: Teori

Ämnesområde: Biopsykosociala modellen

Utrustning:  

Nivå: Grund

Guide:

1. Rehabilitering och smärta är inte enskilt från resten livet.

2. Även det sociala påverkar smärtlindring

3. Tre cirklar: biologiska, psykologiska och sociala.