Biopsykosocialamodellen #3 Det sociala

 

Biopsykosocialamodellen #3 Det sociala.

Lektion #3 i den biopsykosocial modellen: Den sociala delen! Det är inte alls ovanligt att det inte är några problem med den psykiska delen, att träningen och det biologiska är på gång men den sociala supporten hemma ifrån partnern inte är där. 

Häng med Björn när han förklara vikten av den sociala cirkeln och knyter ihop säcken med hela modellen.

 

Det sociala

Typ: Teori

Ämnesområde: Biopsykosociala modellen

Utrustning:  

Nivå: Grund

Guide:

1. Sociala supporten, är den positiv eller negativ?

2. Familjebakgrund och kulturella traditioner 

3. Utbildning