Biopsykosocialamodellen #2 Psykologi

 

Biopsykosocialamodellen #2 Psykologi, otroligt avancerat.

Lektion #2 i den biopsykosociala modellen: Psykologi! Otroligt avancerat och tyvärr något som ofta inte beaktas vid tex. rehabilitering av långtidssmärta. Häng med Björn när han snackar inlärning, copingstrategier och traumans stora betydelse på ett lyckat resultat i en rehabilitering av långvarig smärta. 

En lite längre film men väl så viktig.

 

Psykologi

Typ: Teori

Ämnesområde: Biopsykosociala modellen

Utrustning:  

Nivå: Grund

Guide:

1. Inlärning och minne

2. Tilltro på behandlingen

3. Beteende, är du positiv eller negativ till rehabiliteringen

4. Copingstrategi - ditt sätt att hantera kriser