Biopsykosocialamodellen #1 Biologi

 

Biopsykosocialamodellen #1 - Biologi. Träning, behandling, medicin och stress

Lektion #1 i den biopsykosociala modellen. 
Biologi! Kroppen. Träning, behandling, medicin och stress. Sannolikt är det denna delen ni varit med om i den offentliga vården. 
Häng med in och lyssna på hur vi ser på saken!

 

Biologi

Typ: Teori

Ämnesområde: Biopsykosociala modellen

Utrustning:  

Nivå: Grund

Guide:

1. Träningen och kroppen, det som sjukvården tittar på.

2. Kan se skilland på kön, kvinnor är mer smärtkänsliga och fler kvinnor än män som får kroniska sjukdomar.

3. En fysisk åkomma så som reumatism eller ett avslitet korsband

4. Medicinsk respons